Sunday, March 20, 2011

mo0d yang selalunya tak berapa nak baik??

Bismillahirrahmanirrahim...
Segala puji bagi ALLAH  yang aku puji & aku mohon pertolonganNYA..
aku berselawat ke atas MUHAMMAD & kemudian keluarganya ..
sesungguhnya aku adalah seorang wanita asing yang tidak tahu sama sekali mengenai akhlakmu wahai kekasihku..
oleh itu, jelaskanlah kepadaku apa yang engkau suka..supaya boleh aku melakukannya..
dan apa yang  tidak kamu  sukai..supaya dapat aku meninggalkannya..
sesungguhnya diantara kaummu tentu banyak  wanita yang boleh engkau dekati..
demikian pula diantara kaumku banyak lelaki yang patut mendekatiku..
tetapi atas utusan ALLAH..sudah tentu wajib dilaksanakan..adalah kehendakNYA aku & kamu menjadi pasangan ..
sekarang aku telah kemu miliki..maka..lakukanlah apa yang diperintah oleh ALLAH kepadamu..iaitu menahan aku dengan cara Ma’ruf..atau lepaskan aku dengan cara yang baik pula..
aku ucapkan kata-kataku ini ..
aku mohon keampunan kepada ALLAH untukku dan juga untukmu...aminnn..

No comments:

Post a Comment